Kатлановска
медицински
центар

Kатлановска Ваучери

...

Златна картичка

6000 ден

...

Сребрeна картичка

3000 ден

...

Бронзeна картичка

1500 ден

Kатлановска спа
Катланово, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија

Спа центар : 02 2581002 / 076298092
Факс: 02 25 81 032
Мејл: contact@katlanovskaspa.com