Kатлановска
спа

Примена на ласеротерапија во физикалната медицина

Примена на ласерот во медицината ,односно неговото биолошко дејство зависи од брановата должина и енергијата со која се применува.Според тоа ласерите се делат на :

1.Ласери со коагулирачко дејство

2.Хируршки ласери

3.Тераписки или биостимулативни ласери.

Последната група наоѓаат примена во физикалната медицина бидејќи на ткивата делуваат тераписки и биостимулативно.Тоа дејство се јавува пред се во ткивата кои ги апсорбирале ласерските зраци.Тие делуваат на забрзана регенерација на оштетените и заболените ткива и воедно делуваат на намалување на болката и отокот и имаат антивоспалително влијание.При исполнување на нивното биостимулативно дејство имаат минимално топлотно дејство.

  Ласеротерапијата наоѓа примена во лекување на следните состојби:

-Дегенеративни заболувања на зглобовите

-трауматски лезии и професионални заболувања на локомоторниот апарат

-заболувања на нервниот систем,како воспалителни процеси на периферните нерви,вирусни воспаленија(херпес зостер) и состојби после трауматски повреди на нервите

-примена кај кожни заболувања,како отворени рани,декубити,херпес симплекс

Контраиндикации за примена на ласеротерапија се :тумори,крварења,покачена телесна тежина,заразни болести,во предел на зони на раст на коските кај деца,за време на бременост,кај пациенти со декомпензирано срце и бели дробови.

 

Д-р Елена Петровска Дробицки

Kатлановска спа
Катланово, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија

Медицински услуги и сместување : 02 2581000 / 070302596
Факс: 02 25 81 032
Мејл: contact@katlanovskaspa.com