Kатлановска
спа

Примена на кинезитерапија при порметувања на постурата кај деца во школска возраст

Човечкото тело се ангажира во постојана борба против силите на гравитациската тежа да завземе рамнотежна положба во просторот.Посебно значаен и во услови на лабилна рамнотежа ,подложен на промени е исправениот став на човековото тело,односно постурата.Постурата е основа на движењето.

Секое движење почнува и завршува со некоја положба кои натануваат како резултат на сензорни

 

Д-р Елена Петровска Дробицки

Kатлановска спа
Катланово, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија

Медицински услуги и сместување : 02 2581000 / 070302596
Факс: 02 25 81 032
Мејл: contact@katlanovskaspa.com